Informacja dla mieszkańców. Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej przypomina o obowiązku ZŁOŻENIA DEKLARACJI o źródłach ogrzewania budynków.

 

Informacja dla mieszkańców

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej przypomina o obowiązku ZŁOŻENIA DEKLARACJI o źródłach ogrzewania budynków.

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła;

– drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl.

– lub w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Terminy składania deklaracji:

1. dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

2. dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.