OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku w zakresie: „Upowszechniania i rozwoju sportu w 2022 roku na terenie Gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: karate”,

Izbica Kujawska, dnia 21 lutego 2022 roku

OKSZ. 427.2.2022

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku w zakresie:

Upowszechniania i rozwoju sportu w 2022 roku

na terenie Gminy Izbica Kujawska

w dyscyplinie: karate”,

ogłoszony i podany do publicznej wiadomości w dniu 1 lutego 2022 roku [szczegóły konkursu, wzór oferty podano do wiadomości m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej-Gmina Izbica Kujawska (http://bip.izbicakuj.pl/],

został rozstrzygnięty, po rozpatrzeniu formalnym i merytorycznym

przez komisję konkursową w dniu 21 lutego 2022 roku.

Wybrana została oferta (nr 1):

Klub Karate Tradycyjnego IZBICA KUJAWSKA,

Augustynowo 9, 87-865 Izbica Kujawska

na kwotę 25.100,00 zł

(z tego 20.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji gminnej – zgodnie z treścią konkursu).

Oferta ww. klubu spełniła kryteria zgodne z wymogami zawartymi w treści ogłoszenia.