Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 03.01.2022 r. rozpoczął się II nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn: Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy, który potrwa do 28.02.2022 r.

_IMG_""

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 03.01.2022 r. rozpoczął się II nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn: Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy, który potrwa do 28.02.2022 r. W ramach projektu oferujemy bezzwrotną dotację na otworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł (stawka jednostkowa) wraz z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących wydatków przez pierwsze 6 miesięcy związanych z prowadzeniem firmy w kwocie 1.000,00 zł netto/miesiąc (łącznie 6.000,00 zł netto) – dla 27 Uczestników Projektu. Dostępna będzie również ścieżka podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji zawodowych.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt ma na celu wsparcie osób powyżej 29 roku życia pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

  • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Link do strony internetowej projektu: https://a-projekt.eu/rpo-wk-p-8-2-2-program-pomocy-osobom-pracujacy-w-niekorzystnej-sytuacji-na-kujawsko-pomorskim-rynku-pracy/

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do naszej firmy Alfa Projekt Sp. z o.o. osób spełniających ww. kryterium grupy docelowej zainteresowanych dotacją na założenie działalności gospodarczej oraz o udostępnienie na Państwa stronie internetowej (lub profilu Facebook) informacji dotyczącej prowadzonego przez nas naboru do ww. projektu

 

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom pracującym w
niekorzystnej sytuacji na kujawskopomorskim rynku pracy”.

Alfa Projekt Sp. z o.o. ogłasza II nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn: Program

pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawskopomorskim rynku pracy, który

potrwa do 28.02.2022 r. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację na

otworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł (stawka jednostkowa) oraz uzyskać

wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy (przez

pierwsze 6 miesięcy) w kwocie 1.000,00 zł netto/miesiąc (łącznie 6.000,00 zł netto) dla 27

Uczestników Projektu. Dostępna będzie również ścieżka podnoszenia kwalifikacji/

kompetencji zawodowych.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na

lata 20142020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej

sytuacji na rynku pracy.

Projekt kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, pracujących lub zamieszkujących na obszarze

województwa kujawskopomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

• osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,

• pracujących w ramach umów cywilnoprawnych,

• ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów

cywilnoprawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego

wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
RPO WKP 8.2.2 Program pomocy osobom
pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawskopomorskim rynku pracy Dotacje unijne, fundusze
UE ALFA PROJEKT Toruń, Bydgoszcz, KujawskoPomorskie (aprojekt.eu)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 798 089 082, 519 808 738, 507 796 531

ALFA PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Przedzamcze 8
87100 Toruń

AP_8_2_2_plakat