Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.

Dnia 25 maja 2022 12:56 zglowiaczka@wp.pl <zglowiaczka@wp.pl> napisał(a):

Dzień dobry,
w związku z prowadzoną przez LGD ewaluacją końcową LSR przeprowadzamy badanie poziomu satysfakcji mieszańców. W związku z powyższym proszę zamieści poniższą treść:

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.

Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LSR).

Link do ankiety:

Renata Łukasiak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki
87 -850 Choceń, ul.Sikorskiego12
tel. 54 284 66 69
www.kujawiaki.pl
Administratorem Pani/Pana  danych
osobowych  jest Stowarzyszenia  LGD
Dorzecza Zgłowiączki   z  siedzibą 
w Choceniu, ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń . Pełna  Klauzula 
informacyjna  dostępna jest  na stronie
internetowej www.kujawiaki.pl.