Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r.,

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej część utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak: WIR.II.747.18.2020.EP, uzupełnioną postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r., znak: WIR.II.747.18.2020.EP, ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.: „Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino”, będącej częścią strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ujętej w poz. 2 załącznika do ustawy pn.: Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.

Obwieszczenie– pobierz