Ostrzeżenie hydrologiczne ODWOŁANIE

CZK.6335.1.191.2022

Bydgoszcz, 09 września 2022 r.

Ostrzeżenie hydrologiczne

ODWOŁANIE

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność:

Obszar: zlewnie: Warty górnej i środkowej oraz Noteci (kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:

Uwagi:

Dyżurny synoptyk hydrolog: Paweł Terlecki

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w poznaniu. Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 z dnia 08.09.2022 r.

Roman Kalisz

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)