Serdecznie zapraszamy na konferencję „Rodzina i praca – work life balance”,

 

Zaproszenie – pobierz

Serdecznie zapraszamy

na konferencję

Rodzina i praca – work life balance”,

która odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 10:00

w Sali Sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

przy ulicy Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 19.09.2022

prewencja@bydgoszcz.pip.gov.pl

Link do wydarzenia online

PROGRAM KONFERENCJI

09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:20

Uroczyste powitanie uczestników

Waldemar Adametz- Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy
Monika Bernadowicz- Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Bydgoszczy

10:20-10:30 Wystąpienia okolicznościowe
10:30-10:45

Work life balance? Równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy

Sylwia Krawczyk- p.o. Nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Bydgoszczy

10:45-11:00

Rodzicielstwo w świetle obowiązujących przepisów prawa

Magdalena Araczewska- Nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Bydgoszczy

11:00-11:15 Problematyka w interpretacji przepisów dotyczących rodzicielstwa

Elżbieta Binger- Starszy radca w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy,
Joanna Niedojad – Referent prawny w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy

11:15-11:30

Rodzina jako wyzwanie XXI wieku

Małgorzata Górka – Kierownik wydziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

11:30-11:45

Świadczenia związane z macierzyństwem- jak jest teraz?

Katarzyna Szymczak- Naczelnik Wydziału Zasiłków Oddziału ZUS w Bydgoszczy

11:45-12:00 Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie wczesnego rodzicielstwa

Joanna Karsznia- Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddziału ZUS
w Bydgoszczy

12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-12:40 Znaczenie work life balance dla zachowania i budowania odporności psychicznej pracowników

Marta Bem- Psycholog z Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie

12:40-13:05 Work life balance w IKEA

Weronika Biskupska, Maciej Wysocki

13:05-13:20 Fundusze Europejskie na start

Paulina Molenda – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

13:20-13:35 Pracodawca przyjazny rodzinie

Edyta Kulesza-Raczkowska- Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino

DYSKUSJA

13:35: 13:45 Dyskusja, Zakończenie spotkania

Sylwia Krawczyk p.o. Nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Bydgoszczy

Waldemar Adametz- Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy

13:45 Poczęstunek.

ZUS i PIP zapraszają na konferencję – pobierz