INFORMACJA o zakupie preferencyjnego węgla

_IMG_""

INFORMACJA

W związku z procedowaną w parlamencie ustawą o zakupie preferencyjnego węgla od dnia 2 listopada 2022 r., rozpoczynamy nabór wniosków.

Każde gospodarstwo domowe z terenu naszej gminy, które zainteresowane jest zakupem węgla może złożyć wniosek na konkretną ilość węgla osobiście w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej pokój nr 4 (parter) w godzinach 730 – 1530 od poniedziałku do piątku, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumienia art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, poz. 344.). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Mieszkańcom sołectw z terenu naszej Gminy, wnioski zostaną przekazane przez sołtysów. Po wypełnieniu również prosimy o oddanie wniosków sołtysom. Sołtysi przekażą je do Urzędu.

Ostateczna ilość możliwa do zakupu będzie znana po wejściu ustawy w życie.

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO-pobierz