Ostrzeżenie meteorologiczne -Gęsta mgła

CZK.6335.1.207.2022

Bydgoszcz, 27 października 2022 r.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.10.2022r. do godz. 10:00 dnia 28.10.2022r.

Obszar: wszystkie powiaty.

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 150.

Roman Brzuchalski

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)