31 marca mija termin na złożenie ZUS ZSWA za 2022 rok

_IMG_""

Bydgoszcz, 20 marca 2023 r.

Informacja prasowa

31 marca mija termin na złożenie ZUS ZSWA za 2022 rok

Zbliża się termin, w którym płatnicy składek muszą złożyć dokument ZUS ZSWA za osoby, które
w ubiegłym roku choć jeden dzień pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Formularz ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących taką pracę oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Deklarację ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS-u do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA za
2022 rok upływa 31 marca. Złożenie takiego dokumentu po tej dacie będzie możliwe tylko
w sytuacji,
w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji firmy taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek – dodaje rzeczniczka.

W formularzu ZUS ZSWA należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy,
w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA znajdują się
w poradniku „ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze” (pdf 6,8mb)
.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim