Career Boost edycja 2023

_IMG_""

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium dziękujemy za dotychczasową współpracę i prosimy o rozpowszechnienie informacji o zapisach do VII edycji bezpłatnego projektu – Career Boost prowadzonego przez ekspertów jednej z wiodących międzynarodowych firm – UBS Bank. Załączam również ulotki do wykorzystania w ramach promocji wydarzenia.

Career Boost VII jest skierowany m.in. do osób:

 • bezrobotnych,
 • studentów wchodzących na rynek pracy,
 • mających trudności z podjęciem zatrudnienia,
 • zagrożonych utratą pracy,
 • pracujących poniżej swoich kwalifikacji,
 • wracających na rynek pracy po przerwie związanej np. z chorobą lub wychowywaniem dziecka,
 • uchodźców wojennych z Ukrainy posługujących się j. polskim lub j. angielskim

Career Boost VII składa się z:

– 2 x dni szkoleń online w godz. 9.00-14.00

– 1 x symulowana rozmowa kwalifikacyjna online (dla osób, które dostarczą swoje CV i przykładową ofertę pracy, na którą chcą aplikować)

– 3 x spotkania indywidualne online z mentorem (m.in. pomoc w stworzeniu CV)

Szkolenia obejmą zagadnienia*:

 • Jak zidentyfikować swoje mocne strony i talenty oraz wyznaczyć sobie cele jak profesjonalista
 • Jak stworzyć CV, któremu Twój przyszły pracodawca nie będzie mógł się oprzeć
 • O sekretach poszukiwania pracy,
 • O prawie pracy – co musisz wiedzieć jako pracownik,
 • Jak efektywnie pracować z domu,
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

* Można zapisać się na wybrane przez siebie szkolenia. Osoby biorące udział we wszystkich szkoleniach otrzymają certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Harmonogram:

 • Szkolenia w dwóch grupach językowych:

17-18.04.2023 – szkolenia w j. polskim

19-20.04.2022 – szkolenia w j. angielskim

 

 • Symulowane rozmowy kwalifikacyjne:

27-28.04.2022 w godz. 8.00-17.00

 

 • Mentoring:

Maj 2023 – Lipiec 2023 (terminy ustalane indywidualnie)

Zapisy:

Do 13 kwietnia 2023 przez stronę: https://stellavirium.org/career-boost-vii

Udział w całości projektu jest bezpłatny. Zapraszamy!

***

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.stellavirium.org oraz fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/StellaVirium.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu,

 

 

ENG

 

Dear Sirs,

 

On behalf of the Stella Virium Qualifications Development Foundation, thank you for your cooperation to date and please spread the word about enrolling in the 7th edition of the free project – Career Boost conducted by experts from one of the leading international companies – UBS Bank. I am also attaching graphics to use in promoting the event.

Career Boost VII is aimed at, among others:

 • unemployed,
 • students entering the labour market,
 • having difficulties entering the labour market,
 • at risk of losing their jobs,
 • working below their qualifications,
 • returning to the labour market after a break related to e.g. illness or raising a child,
 • war refugees from Ukraine speaking Polish or English.

Career Boost VII consists of:

 • 2 x online training days from 9 a.m. to 2 p.m.
 • 1 x simulated online interview (for those who provide their CV and a sample job offer they wish to apply for)
 • 3 x one-to-one online meetings with a mentor (including help with creating a CV)

Training courses will cover topics*:

 • How to identify your strengths and talents and set goals like a professional
 • How to create a CV that your future employer will find irresistible
 • On the secrets of the job search,
 • About employment law – what you need to know as an employee,
 • How to work effectively from home,
 • How to prepare for an interview.

* You can sign up for the training courses of your choice. Participants who take part in all training courses will receive a certificate confirming their participation in the project.

Schedule:

 • Training in two language groups:

17-18.04.2023 – training in Polish

19-20.04.2023 – training in English

 

 • Simulated interviews:

27-28.04.2022 from 8.00 a.m. to 5.00 p.m.

 

 • Mentoring:

May 2023 – July 2023 (dates to be agreed individually)

Enrollment:

Till 13  April 2023 via the website: https://stellavirium.org/career-boost-vii

Participation in the entire project is free of charge. You are welcome!

***

We also invite you to visit our website www.stellavirium.org and our Facebook fanpage: https://www.facebook.com/StellaVirium.

If you have any further questions, please feel free to contact us,

Stella Virium Team

 

 

 

Anna Radziszewska-Frontczak

Stella Virium Intern

 

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium

Ul. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków

www.stellavirium.org