Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki

CZK.6335.1.46.2023

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2023r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 00:00 dnia 28.04.2023r. do godz. 07:00 dnia 28.04.2023r.

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie

do -4°C.do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 48.

Piotr Smoliński

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)