Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r.

_IMG_""

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M.P z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł..

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy