Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: przymrozki

CZK.6335.1.50.2023

Bydgoszcz, 03 maja 2023r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 01:00 dnia 04.05.2023 do godz. 06:30 dnia 04.05.2023

Prawdopodobieństwo: 80 %

Przebieg: prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1°C do 2°C,
przy gruncie od -4°C do -2°C.

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 51.

Grażyna Mucha

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)