OKÓLNIK

_IMG_""

OKÓLNIK

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że z dniem 1 lipca 2023 roku nastąpi zmiana rachunków bankowych.

Dane aktualnego rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej:

  • nr rachunku podstawowego: podatki i opłaty lokalne, rezerwacja stanowisk handlowych, najem lokali

30 1090 1199 0000 0001 5435 5954

  • nr rachunku gospodarki odpadami komunalnymi

89 1090 1199 0000 0001 5435 5959

  • bank prowadzący rachunek

Santander Bank Polska S.A.

ul. Aleja Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

Dane aktualnego rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej:

  • nr rachunku podstawowego: woda, ścieki, wywóz nieczystości płynnych, czynsze od mieszkań komunalnych

05 1090 1199 0000 0001 5435 6016

  • bank prowadzący rachunek

Santander Bank Polska S.A.

ul. Aleja Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2023 roku prosimy o dokonywanie przelewów na wyżej podane numery kont.