Szanowni Państwo

_IMG_""

Szanowni Państwo

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje, że z dniem 01.07.2023 roku nastąpi zmiana rachunków bankowych.

Dane aktualnego rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej:

  • nr rachunku podstawowego (podatki i opłaty lokalne, rezerwacja stanowisk handlowych, najem lokali

30 1090 1199 0000 0001 5435 5954

  • nr rachunku gospodarki odpadami komunalnymi

89 1090 1199 0000 0001 5435 5959

  • bank prowadzący rachunek

Santander Bank Polska S.A.

ul. Aleja Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

Dane aktualnego rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej:

  • nr rachunku podstawowego (woda, ścieki, wywóz nieczystości płynnych, czynsze od mieszkań komunalnych)

05 1090 1199 0000 0001 5435 6016

  • bank prowadzący rachunek

Santander Bank Polska S.A.

ul. Aleja Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie przelewów na wyżej podane numery kont.