KOMUNIKAT

_IMG_""

KOMUNIKAT Z DNIA 06.08.2023 R.

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU

DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU IZBICA KUJAWSKA UJĘCIE W WIETRZYCHOWICACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 01.08.2023 r. z wodociągu Izbica Kujawska z ujęcia w Wietrzychowicach zaopatrującego ok. 1585 mieszkańców 20 miejscowości na terenie gminy Izbica Kujawska: Błenna, Błenna A, Błenna B, Cieplinki, Ciepliny, Ciepliny-Budy, Dziewczopole, Gąsiorowo, Gogoły, Helenowo, Joasin, Kazanki, Naczachowo, Rogóżki, Szczkowo, Szczkówek, Śmieły, Wietrzychowice, Wiszczelice, Zdzisławin, stwierdzono obecność enterokoków kałowych.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Izbica Kujawska ujęcie w Wietrzychowicach i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej.

Uwaga: Woda z wodociągu może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W przypadku pytań należy kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, tel. 54 286-51-19 lub tel. 508-149-105.

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

we Włocławku

Zofia Ziółkowska