Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021 – 2030”

_IMG_""

Konsultacje społeczne projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Izbica Kujawska

na lata 2021 – 2030”

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021 – 2030”


Zapraszamy mieszkańców Gminy Izbica Kujawska do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska

na lata 2021 – 2030”

Opinie i uwagi do projektu strategii należy zgłaszać w terminie od 21.08.2023 do 24.09.2023 do godziny 15.00 poprzez :

1) wypełnienie ankiety udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej pod adresem http://www.izbicakuj.pl/, www.bip.izbicakuj.pl oraz https://www.facebook.com/people/Urz%C4%85d-Miejski-w-Izbicy Kujawskiej/100068563410129/?locale=pl_PL i przeslanie uwag i wniosków do projektu pod nazwą „Strategia rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030″ drogą mailową na adres: urzad@izbicakuj.pl

2) złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, pokój nr 15 lub przeslanie jej na adres Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska (decyduje data wpływu do Urzędu).

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. Zm.) § 4 ust. 1 oraz § 5 uchwały nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2008 r. Nr 85, poz. 1392), uchwały Nr LVIII/550/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 08.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbica Kujawska dotyczących „Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030”

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7tkDxYXBn0hS9Db5Mj8cgyESrxvZK1CWF7KAtyn3SkAKhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Strategia rozwoju gminy Izbica Kujawska- pobierz

Formularz zgłoszenia uwag → FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG_word-2