dzisiaj jest: 15 listopada 2018. imieniny: Amelia, Albert, Leopold
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
AKTUALNOŚCI

O B W I E S Z C Z E N I E


Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu
12 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji VII kadencji rady miejskiej.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Powołanie protokolanta obrad.

 5. Powołanie sekretarza obrad sesji.

 6. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji rady miejskiej.

 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami rady.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska „.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17
  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018".

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

 17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

 18. Wolne wnioski i informacje.

 19. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY Zofia Warda

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&