dzisiaj jest: 24 listopada 2017. imieniny: Flora, Jan, Roman
wersja polska 
A+ A-
Władze Gminy
Rada Miejska
KOMISJE RADY
Referaty
 - Sekretariat
 - Referat Organizacyjny
 - Referat Księgowości
 - Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
 - Referat Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej
 - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej
 - Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
 - Radca Prawny
 - Stanowisko ds Obsługi Organów Gminy
Jednostki organizacyjne
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
Referat Księgowości

Skarbnik Gminy
Elżbieta Kujawska
numer pokoju 33, telefon wewnętrzny 15

Inspektor ds. księgowości
Mirosława Jagodzińska
Inspektor ds. księgowości
Agnieszka Szcześniak
numer pokoju 34, telefon wewnętrzny 13

Inspektor ds.podatków
Halina Andrzejewska
Podinspektor
Agata Starzyk
numer pokoju 35, telefon wewnętrzny 34

Inspektor ds.kasy
Krystyna Faryńska
numer pokoju 25, telefon wewnętrzny 35

Inspektor ds. płac
Renata Wesołowska

numer pokoju 27, telefon wewnętrzny 18


Do zadań Referatu Księgowości należy:
1. przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i Miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
2. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy i Miasta
3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy i Miasta,
5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9. rozliczanie inwentaryzacji,
10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy i Miasta, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&