Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy – (Lubomin) dobiegła końca. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Długość przebudowywanego odcinka to ponad 3,5 km.

 

 

W lipcu br. odebrana została „Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+626” , na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  176 597,00 zł  w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Koszt całej inwestycji wynosi 235 463,77 zł. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 626m.

Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice- gr. Gminy – Osiecz Mały o długości 1061 m”. Koszt inwestycji to 365 802,12 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 101 856,00 zł.