STRATEGIA ROZWOJU GMINY IZBICA KUJAWSKA NA LATA 2021-2030

Szanowni Państwo !

W związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 4 podstawowe obszary aktywności: przestrzeń, mieszkańcy, gospodarka, zarządzanie.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, jej potencjał
i problemy, a także pomogą wskazać mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem.

Państwa opinie stanowią cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb
oraz problemów na terenie gminy. Dlatego też ich uwzględnienie w strategii, w zakresie jej celów i priorytetów umożliwi opracowanie dokumentu realistycznego, odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby mieszkańców gminy.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Burmistrz Izbicy kujawskiej

Marek Dorabiała

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedsiębiorców

Uchwała Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030

37_332_2021.pdf