Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

W ramach zawartej umowy na lata 2021-2023 przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska” usunięto 201,686 Mg (10 084,30 m2) azbestu z 56 nieruchomości. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 94 969,91 zł.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w przedsięwzięciu w roku 2022. Więcej informacji w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.