Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Referat Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

Kierownik Referatu
mgr Przemysław Nowakowski
numer pokoju 22, telefon wewnętrzny 105

Inspektor ds. gospodarki komunalnej, lokalowej i przestrzennej
Stefan Królewicz
numer pokoju 23, telefon wewnętrzny 127

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji
Izabela Grudzińska
numer pokoju 23, telefon wewnetrzny 127

Inspektor ds. komunalnych i mieszkaniowych
Roman Jagodziński
numer pokoju 22, telefon wewnętrzny 105

Inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy i miasta
Beata Kubiak-Okupska
numer pokoju 17, telefon wewnętrzny 104

Inspektor ds. zamówień publicznych
Emilia Sulczyńska
numer pokoju 17, telefon wewnętrzny 104

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, sprawy z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości oraz sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego,  nazw miejscowości, a w szczególności:

 1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
 2. ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 3. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 4. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 5. komunalizacją gruntów,
 6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
 7. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 8. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
 9. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych
 10. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy i Miasta,
 11. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 12. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 13. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 14. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 15. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta i przygotowanie wyników tej oceny,
 16. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 17. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 18. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 19. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 20. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
 21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 22. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów.
 23. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  • projektowanie przebiegu dróg,
  • budowę, modernizację i ochronę dróg,
  • zarządzanie drogami,
  • określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  • koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
 24. administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 25. dodatków mieszkaniowych,
 26. przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 27. zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 28. przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
 29. egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 30. stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 31. tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
 32. cmentarzy w tym cmentarzy wojennych
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.