Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Agata Szmudzińska
numer pokoju 26, telefon wewnętrzny 115

Podinspektor ds. obywatelskich i dowodów osobistych
Liliana Zielińska
numer pokoju 26, telefon wewnętrzny 115

Inspektor ds. obronnych i wojskowych
Kazimierz Węgierski
numer pokoju 29, telefon wewnętrzny 117

Do zadań  Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, obronności kraju, ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących:

 1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
 8. Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 9. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 10. postępowań cywilnych i karnych, w tym:
  • ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
  • wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
   d) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
  • przyjmowania obwieszczeń,
 11. zgromadzeń,
 12. zbiórek  publicznych
 13. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 14. współdziałania z organami wojskowymi,
 15. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 16. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 17. przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
 18. tworzenia formacji obrony cywilnej,
 19. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 20. świadczeń na rzecz obrony,
 21. udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
 22. zakwaterowania sił zbrojnych,
 23. prowadzenia spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 24. współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
 25. prowadzenie funkcji dosadnych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
  • okresowa analiza stanu BHP,
  • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych urządzeń instrukcji dotyczących BHP.
 26. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 27. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 28. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 29. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 30. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 31. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 32. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.